Namizədlərin Diqqətinə!

Sizə uyğun olan vakansiyaya müraciət etmək üçün, "Ərizə-Anket" formasını doldurub, mövzu yerinə müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını yazaraq "hr@kontinent.az" elektron poçtuna göndərməyiniz xahiş olunur.

Ərizə-Anket - Kontinent İnşaat

Sahə memarı

Vəzifə funksiyaları:

 • Müxtəlif məqsədlər üçün tikilən obyektlərin kompleks layihələrinin memarlıq hissəsinin (bölməsinin) işlənib hazırlanması;
 • Şəhərlərin, müəssisələrin, bina və tikililərin və s. layihə təkliflərinin və baş planlarının işlənib hazırlanmasında, layihələşdirilməsində nəzərdə tutulan layihə tapşırıqlarının və şərtlərinin müvafiq orqanlarla razılaşdırılmasında bilavasitə iştirak edir;
 • Layihə işlərinin müəyyən olunmuş vaxtda yerinə yetirilməsinə riayət edilməsinə, keyfiyyət və səmərəlilik göstəricilərinin artırılmasına, eləcə də qəbul olunmuş layihə tapşırıqlarının layihələşdirmə və tikinti üzrə qüvvədə olan normativ materiallara uyğunluğunu təmin edir;
 • Tikinti-quraşdırma işlərinin həcminin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasına və hesablamaların tərtib edilməsinə, tikintiyə lazım olan materialların, məmulatın və avadanlığın tərkibinin və miqdarının təyin edilməsinə iştirak edir;
    Layihə axtarış işlərinin aparılmasında subpodrat təşkilatlarlar ücün layihə sənədləri hazırlayır;
    Tədqiqat axtarış işlərinin aparılmasında, layihə həllinin iqtisadi cəhətdən səmərəliliyinin təcrübədə yoxlanılmasında iştirak edir;
 • Layihənin memarlıq hissəsinin digər bölmələrlə əlaqəsini, lazımi texniki sənədlərin komplektliyini, layihələşdirmənin bütün mərhələlərində layihə materiallarının həcminin azaldılmasını təmin edir;
 • Layihə olunmuş obyektlərin tikintisinə müəllif nəzarət edir, istifadə olunan tikinti materiallarının, konstruksiyalarının, layihə üzrə təsdiq olunmuş məmulatların standartlara və tikintidə texniki şərtlərə uyğunluğuna nəzarət edir;
 • Layihələşdirməyə və tikintiyə aid layihə normativ materialların işlənib hazırlanmasında iştirak edir;
 • Yerinə yetirilmiş işlər haqqında elmi-texniki hesabatın bölmələrini tərtib edir;
 • Layihələşdirmə və tikintidə olan qabaqcıl təcrübəni öyrənir;
 • Səmərələşdirici təkliflərə və ixtiralara, eləcə də layihələşdirmə və tikintiyə aid olan normativ materialların layihələrinə təklif verir.

Vəzifəyə olan tələblər:

 • Təhsil: Memarlıq-inşaat üzrə ali təhsil
 • Təcrübə: Müvafiq sahə üzrə 3 ildən az olmayaraq iş stajı
 • Kompyuter  biliyi: Word, Excel,AutoCad,ArchiCad və İnternetdə işləmə bacarığı.
 • Vaxtın düzgün idarə edilməsi qabiliyyəti.
 • Yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq qabiliyyəti.
 • Azərbaycan dilində sərbəst danışmaq, fikirlərini yazılı ifadə etmək qabiliyyəti.
Təchizatçı

Funksiyaları:

 • Yeni alınmış tikinti materiallarının, avadanlıqların qəbulu üzrə aktların tərtibat və rəsmiləşdirilməsini yerinə yetirir. Tikinti materialların, avadanlıqların qəzaya uğramasının və sınmasının araşdırılmasında və bu barədə aktların tərtib edilməsində iştirak edir.
 • Tikinti materiallarının, avadanlıqların qəza vəziyyətinə düşməsi və sınması-üzrə təhlil aparır və nəzarət edir, onların nəticələrinin aradan götürmək üçün təkliflər işləyib hazırlayır.
 • Tikinti materiallarına, avadanlıqlara olan tələbatı əsaslandırmaq və onların alınması  üçün sifarişləri tərtib etmək məqsədləri ilə, müvafiq hesablama materiallarını hazırlayır.
 • Daxil olan materialların, avadanlıqların bölmələr, layihələr üzrə paylanmasında iştirak edir.
 • Artıq və istifadə olmayan avadanlıq, mexanizm və aqreqatları aşkar edir.
  İstifadəsiz qalan materialları, avadanlıqları təşkilatın daxilində yenidən payşdırılmasını və ya kənar təşkilatlara realizasiya olunmasını təmin edir.
 • Mal göndərən təşkilatlardan daxil olan materialların, avadanlıqların yükləmə, gətirilmə və boşaldılmasını təşkil  edir.
 • Material və avadanlıqlar üzrə hesabatın vaxtlı-vaxtında və  keyfiyyətli tərtibatını təmin edir.

Vəzifəyə olan tələblər:

 • Təhsil:  Ali təhsil.
 • Təcrübə: müvafiq sahə üzrə 5 ildən və tikinti sahəsində 2 ildən az olmayaraq iş stajı
 • Kompyuter  biliyi: Word, Excel və İnternetdə işləmə bacarığı.
 • İdarəetmə və qərar qəbul etmə qabiliyyəti.
 • Vaxtın düzgün idarə edilməsi qabiliyyəti.
 • Yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq qabiliyyəti.
 • Azərbaycan və ingilis dillərində sərbəst danışmaq, fikirlərini yazılı ifadə etmək qabiliyyəti.

Digər şərtlər:

 •  Vəzifələrini həyata keçirən zaman ortaya çıxan vacib məsələlər barədə subordinasiya qaydalarına uyğun olaraq bilavasitə rəhbərinə müraciət edir və məsələlərin həlli istiqamətində  onunla əməkdaşlıq edir;
 • Əmək fəaliyyəti prosesində müəssisənin struktur bölmələrinin cari iş ahənginin pozulmasına və komandadaxili münasibətlərin pisləşməsinə  təsir göstərən hərəkətlərə yol verməməlidir;

Bilməlidir:

 • Tikinti istehsalatının texnologiyasının əsaslarını;
 • Təmir xidmətinin təşkilini;
 • Avadanlıqların işləməsinin və təmir işlərinin icrasının planlaşdırılmasının metod və qaydalarını;
 • Texnoloji avadanlıqların plan-xəbərdaredici təmir və səmərəli istismarının vahid sistemini;
 • Avadanlıqların istehsal gücünü, texniki xarakteristikasını, konsruktiv xüsusiyyətini, iş  rejimi və Təyinatını, onun istismar qaydalarını;
 • Avadanlıqların istismar, təmir və moderinləşdirilməsinə əməyin elmi təşkilinə qoyulan tələbləri;
 • İqtisadiyyatın, istehsalatın təşkilinin, əməyin  və idarəetmənin əsaslarını əmək qanunvericiliyinin əsaslarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalar.
İnşaat işləri üzrə keyfiyyətə nəzarət mühəndisi

Funksiyaları

Inşaat işləri üzrə keyfiyyətə nəzarət mühəndisinin başlıça məqsədi Keyfiyyət İdarəetmə Sistem sənədlərinin, o cümlədən prosedurların, iş icra üsullarının, nəzarət və sınaq planları üzrə öhdəsinə düşən işlərin dəqikliklə və yuksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.

 • İşin spesifikasiya haqqında məlumatlı olmaq, öz işinin tədbiqinə dair sənədlər, o cümlədən Nəzarət və sınaq Planı, Prosedurlar, İşin İcra Usulları əsasında qurmaq.
 • Fəaliyyət göstərdikləri sahədə,  çalışanlara sənədlərin (prosedur, təlimat, forma və s.) istifadəsi, məlumat, sənəd və istehsal qeydləri və İdarəetmə sistemlərinin təcrübə və işinə uyğun digər məlumatlar vermək, dəstək olmaq, zəruri maarifləndirmə
 • Fəaliyyət göstərdikləri sahədə, İdarəetmə sistemlərinin siyasət və məqsədlərinin başa düşülməsini və bunlara uyğun hərəkət edilməsini təmin etmək.
 • İdarə sistemləri çərçivəsində gördüyü işlərdə, işlədiyi strukturu təmsil edərək, bu işlərə lazımı əlavələr etmək üçün  Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsinin Müdirinə  məlumat vermək. 
 • Qruplar, bölmələr və layihələr (tikinti) əsasında İdarə sistemlərinin sənəd və qeydlərini paylamaq, onlara nəzarət etmək.
 • Yoxlamalarda və ya yoxlamalardan kənar müəyyən edilən və ya qarşıya çıxa biləcək uyğunsuzluqlar barədə Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsinin Müdirinə məlumat vermək.
 • İslahedici və önləyici fəaliyyətləri planlaşdırmaq, onlara nəzarət etmək, zəruri təkmilləşdirici fəaliyyətlər tövsiyə etmək, planlaşdırmaq və həyata keçirilməsində əmin olmalıdır. 
 • İdarə sistemləri çərçivəsində yer alan təklif sisteminə uyğun olaraq, rəy və təkliflərin təqdim edilməsinə dəstək olmaq.

Vəzifəyə olan tələblər:

 • İnşaat üzrə ali təhsil
 • İxtisası üzrə azı 3 il iş stajı 
 • Kompyuter  biliyi: Word, Excel və İnternetdə işləmə bacarığı.
 • Nəzarət və qərar qəbul etmə qabiliyyəti.
 • Vaxtın düzgün idarə edilməsi qabiliyyəti.
 • Yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq qabiliyyəti.
 • Azərbaycan dilində sərbəst danışmaq, fikirlərini yazılı ifadə etmək qabiliyyəti.

Bilməlidir:

 • İqtisadiyyatın və əsaslı tikintinin əsasi iqtisadi və sosial inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən dövlət qərar və qətnamələrini;
 • tikinti təşkilatının fəaliyyətinə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarınıq sərəncamlarını, əmrlərini, digər rəhbəredici və normativ sənədləri, sahənin və təşkilatın texniki və iqtisadi inkişafının perspektivlərini;
 • bina və qurğuları konstruktiv və planlı həllinin işlənməsi məsələlərini;
 • iqtisadiyyatı və istehsalın; əməyin və idarəetmənin təşkilini;
 • podrat müqavilələrinin bağlanma və icra qaydalarını;
 • təşkilatın istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin planlarının işlənməsi və təsdiqi qaydalarını;
 • tikinti norma və qaydalarının, dövlət standart və texniki şərtlərinin tələblərini, tikinti istehsalının texnologiyası və təşkili sahəsində elm və texnikanın nailiyyətlərini, qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni;
 • mülki və əmək qanunçuluğunun əsaslarını;
 • əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydaları.
Mexanika işləri üzrə keyfiyyətə nəzarət mühəndisi

Funksiyaları:

Mexanika işləri üzrə keyfiyyətə nəzarət mühəndisin başlıça məqsədi Keyfiyyət İdarəetmə Sistem sənədlərinin, o cümlədən prosedurların, iş icra üsullarının, nəzarət və sınaq planları üzrə öhdəsinə düşən işlərin dəqikliklə və yuksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.

 • İşin spesifikasiya haqqında məlumatlı olmaq, öz işinin tədbiqinə dair sənədlər, o cümlədən Nəzarət və sınaq Planı, Prosedurlar, İşin İcra Usulları əsasında qurmaq.
 •  Fəaliyyət göstərdikləri sahədə,  çalışanlara sənədlərin (prosedur, təlimat, forma və s.) istifadəsi, məlumat, sənəd və istehsal qeydləri və İdarəetmə sistemlərinin təcrübə və işinə uyğun digər məlumatlar vermək, dəstək olmaq, zəruri maarifləndirmə
 • Fəaliyyət göstərdikləri sahədə, İdarəetmə sistemlərinin siyasət və məqsədlərinin başa düşülməsini və bunlara uyğun hərəkət edilməsini təmin etmək.
 • İdarə sistemləri çərçivəsində gördüyü işlərdə, işlədiyi strukturu təmsil edərək, bu işlərə lazımı əlavələr etmək üçün  Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsinin Müdirinə  məlumat vermək.
 • Qruplar, bölmələr və layihələr (tikinti) əsasında İdarə sistemlərinin sənəd və qeydlərini paylamaq, onlara nəzarət etmək.
 • Yoxlamalarda və ya yoxlamalardan kənar müəyyən edilən və ya qarşıya çıxa biləcək uyğunsuzluqlar barədə Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsinin Müdirinə məlumat vermək.
 • İslahedici və önləyici fəaliyyətləri planlaşdırmaq, onlara nəzarət etmək, zəruri təkmilləşdirici fəaliyyətlər tövsiyə etmək, planlaşdırmaq və həyata keçirilməsində əmin olmalıdır. 
 • İdarə sistemləri çərçivəsində yer alan təklif sisteminə uyğun olaraq, rəy və təkliflərin təqdim edilməsinə dəstək olmaq.

Vəzifəyə olan tələblər:

 • Ali ixtisas təhsilli və ixtisası üzrə mütəxəssis olaraq azı 3 il iş stajı Kompyuter  biliyi: Word, Excel və İnternetdə işləmə bacarığı.
 • Nəzarət və qərar qəbul etmə qabiliyyəti.
 • Vaxtın düzgün idarə edilməsi qabiliyyəti.
 • Yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq qabiliyyəti.
 • Azərbaycan dilində sərbəst danışmaq, fikirlərini yazılı ifadə etmək qabiliyyəti.

Bilməlidir:

 • İqtisadiyyatın və əsaslı tikintinin əsasi iqtisadi və sosial inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən dövlət qərar və qətnamələrini;
 • Tikinti təşkilatının fəaliyyətinə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarınıq sərəncamlarını, əmrlərini, digər rəhbəredici və normativ sənədləri, sahənin və təşkilatın texniki və iqtisadi inkişafının perspektivlərini;
 • Bina və qurğuları konstruktiv və planlı həllinin işlənməsi məsələlərini;
 • İqtisadiyyatı və istehsalın; əməyin və idarəetmənin təşkilini;
 • Podrat müqavilələrinin bağlanma və icra qaydalarını;
 • Təşkilatın istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin planlarının işlənməsi və təsdiqi qaydalarını;
 • Tikinti norma və qaydalarının, dövlət standart və texniki şərtlərinin tələblərini, tikinti istehsalının texnologiyası və təşkili sahəsində elm və texnikanın nailiyyətlərini, qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni; 
  mülki və əmək qanunçuluğunun əsaslarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydaları.
Elektrik işləri üzrə keyfiyyətə nəzarət mühəndisi

Funksiyaları

Elektrik işləri üzrə keyfiyyətə nəzarət mühəndisin başlıça məqsədi Keyfiyyət İdarəetmə Sistem sənədlərinin, o cümlədən prosedurların, iş icra üsullarının, nəzarət və sınaq planları üzrə öhdəsinə düşən işlərin dəqikliklə və yuksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.

- İşin spesifikasiya haqqında məlumatlı olmaq, öz işinin tədbiqinə dair sənədlər, o cümlədən Nəzarət və sınaq Planı, Prosedurlar, İşin İcra Usulları əsasında qurmaq. 
- Fəaliyyət göstərdikləri sahədə,  çalışanlara sənədlərin (prosedur, təlimat, forma və s.) istifadəsi, məlumat, sənəd və istehsal qeydləri və İdarəetmə sistemlərinin təcrübə və işinə uyğun digər məlumatlar vermək, dəstək olmaq, zəruri maarifləndirmə 
- Fəaliyyət göstərdikləri sahədə, İdarəetmə sistemlərinin siyasət və məqsədlərinin başa düşülməsini və bunlara uyğun hərəkət edilməsini təmin etmək.
- İdarə sistemləri çərçivəsində gördüyü işlərdə, işlədiyi strukturu təmsil edərək, bu işlərə lazımı əlavələr etmək üçün  Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsinin Müdirinə  məlumat vermək. 
- Qruplar, bölmələr və layihələr (tikinti) əsasında İdarə sistemlərinin sənəd və qeydlərini paylamaq, onlara nəzarət etmək.
-  Yoxlamalarda və ya yoxlamalardan kənar müəyyən edilən və ya qarşıya çıxa biləcək uyğunsuzluqlar barədə Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsinin Müdirinə məlumat vermək.
- İslahedici və önləyici fəaliyyətləri planlaşdırmaq, onlara nəzarət etmək, zəruri təkmilləşdirici fəaliyyətlər tövsiyə etmək, planlaşdırmaq və həyata keçirilməsində əmin olmalıdır.  
- İdarə sistemləri çərçivəsində yer alan təklif sisteminə uyğun olaraq, rəy və təkliflərin təqdim edilməsinə dəstək olmaq.

Vəzifəyə olan tələblər 

- Ali ixtisas təhsilli və ixtisası üzrə mütəxəssis olaraq azı 3 il iş stajı
- Kompyuter  biliyi: Word, Excel və İnternetdə işləmə bacarığı. 
- Nəzarət və qərar qəbul etmə qabiliyyəti.
- Vaxtın düzgün idarə edilməsi qabiliyyəti.
- Yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq qabiliyyəti.
- Azərbaycan dilində sərbəst danışmaq, fikirlərini yazılı ifadə etmək qabiliyyəti.

Bilməlidir

- İqtisadiyyatın və əsaslı tikintinin əsasi iqtisadi və sosial inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən dövlət qərar və qətnamələrini; 
- tikinti təşkilatının fəaliyyətinə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarınıq sərəncamlarını, əmrlərini, digər rəhbəredici və normativ sənədləri, sahənin və təşkilatın texniki və iqtisadi inkişafının perspektivlərini; 
- bina və qurğuları konstruktiv və planlı həllinin işlənməsi məsələlərini;
- iqtisadiyyatı və istehsalın; əməyin və idarəetmənin təşkilini; 
- podrat müqavilələrinin bağlanma və icra qaydalarını; 
- təşkilatın istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin planlarının işlənməsi və təsdiqi qaydalarını; 
- tikinti norma və qaydalarının, dövlət standart və texniki şərtlərinin tələblərini, tikinti istehsalının texnologiyası və təşkili sahəsində elm və texnikanın nailiyyətlərini, qabaqcıl milli və beynəlxalq təcrübəni; 
- mülki və əmək qanunçuluğunun əsaslarını; 
- əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydaları.

İqtisadçı

Təhsili: Ali
İş stajı: 3-5 il
Fəaliyyət sahəsi: İstehsalat
Kompüter biliyi: Excel və 1C mükəməl
Dil biliyi: Azərbaycan, Rus

 • İş üçün lazım olan digər xüsusiyyətlər İqtisadiyyat, maliyyə və mühasibatlıq sahəsi üzrə - Ali təhsil
 • İstehsalat sahəsində minimum 3 illik iş təcrübəsi
 • Mühasibat uçotu, qaydaları, vergi qanunvericiliyi üzrə mükəmməl biliklərə sahib olmalı
 • ERP sistemləri üzrə bilik və təcrübələri olmalı
 • Vəzifə səlahiyyəti və məsuliyyəti Mövcud reseptlərdə maya dəyərinin düzgün hesablanması üçün lazım olan göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi və daimi nəzarətdə saxlanması
 • Sistemə yeni reseptlərin daxil edilməsi
 • Məhsullar üzrə reseptura maya dəyərlərinin hesablanması və faktiki formalaşan maya dəyərləri ilə müqayisənin aparılması
 • Aylıq faktiki göstəricilərlə planlaşdırılmış göstəricilərin müqaisə olunması
 • İstehal olunmuş məhsulların maya dəyərlərinin düzgün formalaşmasının təmin edilməsi
 • Rəhbərliyə aylıq və illik hesabatların təqdim edilməsi.